Misyon & Vizyon

KURUMSAL BİLGİLER

MİSYON
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi evrensel ve etik değerleri içselleştirmiş, yeni bilgileri üreterek bunları kullanıma sunan ve araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısına sahip, toplumun gelişmesine katkıda bulunan, kendisini yaşam boyu bilim ve teknolojiye odaklı eğitime hazırlamış, hasta bakım hizmetlerinde son teknolojik donanıma sahip ve rekabete açık diş hekimleri yetiştirmektir.
VİZYON
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; alanında yeni yöntem ve uygulamaları araştıran ve uygulayan bir eğitim ve sağlık hizmeti sunan yükseköğretim kurumu olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet eden diş hekimliği fakülteleri arasında yer almaktır.
DEĞERLER
Hasta ve Çalışan Haklarına Saygı Duymak,
Bilimsel Esasları Temel Almak,
Hasta Tedavilerinde Yüksek Kalite Standardını yakalamak,
Tüm Aktivitelerinde Hesap Verebilir ve Şeffaf Olmak,
Katılımcı, Hoşgörülü, Yenilikçi Bir Yönetim Anlayışı İçerisinde Olmak,
Mükemmeliyetçi Olmak,
İnsan Odaklı Hizmet Anlayışına Sahip Olmak,
Çevreye Duyarlı Olmak,
Etik Ve Hukuki Kurallara Uymak,
KALİTE POLİTİKASI
Ağız ve Diş Sağlığı Kalite Standartları
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hastaneleri ve tüm paydaşları hasta güvenliğinin sağlanması, hizmet kalitesi ve sürekli eğitimin geliştirilmesi konularında Sağlık Bakanlığı ve diğer tanımlı ulusal ve uluslararası kalite standartlarını özümseyerek tüm süreçlerini tanımlamıştır.

service

Cerrahi Operasyonlar

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

service

Ortodonti Tedavisi

Diş Teli, Braket

service

Pedodonti İşlemleri

Çocuk Diş Hekimliği

service

Endodonti İşlemleri

Kanal Tedavisi, Çürük, İmplant